Fra gruveslusker til datateknologi – 100 års gruveeventyr fra Ájluokta/Drag i Divtasvuodna/Tysfjord.

Hvorfor er mobiltelefonen din så liten at den lett får plass i bukselomma? Hva er grunnen til at datamaskiner har krympet fra de tidligere opptok en hel stuevegg til de i dag får plass på fanget ditt? Og hva har dette å gjøre med nedstøvet gruvehistorie? Noe av svaret på dette finnes hos høyteknologibedriften Norwegian Crystallites på det lille tettstedet Ájluokta/Drag i Nordlandskommunen Divtasvuodna/Tysfjord. Men historia begynte for 100 år siden!

Da svensken Radmann startet gruvedrift på Drag i 1908 visste man lite om hva slags betydning dette skulle få 100 år senere – for Ájluokta-/Dragsamfunnet, og for hele verdens datateknologi. Radmann inngikk en leieavtale hos grunneier Ellingsen mot en avgift på kr. 0,25 pr. tonn for kvarts og kr. 0,75 pr. tonn for feltspat. Den første gruva fikk navnet Jennygruva, og både bumenn og samer ble ansatt som arbeidere i gruvene. Dette ble begynnelsen på et industriforetak som i 2008 – 100 år senere – knytter Ájluokta/Drag til den globale høyteknologien.